Distanceledelse


Flere og flere virksomheder indarbejder distanceledelse og hjemmearbejde i deres personalepolitik, men færre ved, hvordan de skaber de optimale resultater. Derfor samler jeg i Partner HR de bedste resultater fra forskning omkring distanceledelse samt mine erfaringer som projektleder for det EU-støttede “Projekt Virtuel Mobilitet” til at skabe den bedste løsning i praksis. Projekt Virtuel Mobilitet inddrog eksempelvis ECCO, Tryg, LEGO, Region Midt og Gumlink, men alle løsninger er individuelle.

Skab resultater med distanceledelse 

De løsninger, som jeg anbefaler, er i overensstemmelse med de krav, som faglige organisationer stiller til distanceledelse og hjemmearbejde. At arbejde på distance indebærer nye rutiner, og nye udfordringer. Men trivsel kan fint forenes med distanceledelse og hjemmearbejde, hvis man ved, hvordan man griber det an. Nogle oplever ensomhed, andre at arbejde og familieliv flyder sammen. Klare aftaler mellem arbejdsgiver og ansat og familie og den hjemmearbejdende er helt nødvendige. Ligesom det er vigtigt at blive enige om, hvordan og hvornår man ved distanceledelse og hjemmearbejde måler indsatsen. Denne form for aftalt kontrol giver såvel frihed som tryghed til begge parter i arbejdsforholdet. Den ansatte ved nøjagtig, hvad der forventes. Og arbejdsgiveren har styr på, hvad der leveres.

Sådan arbejdes med distanceledelse i praksis

Jeg hjælper med at fastlægge de praktiske aftaler – eksempelvis:

  • Hvor mange dokumenter skal en medarbejder kunne håndtere på distance?
  • Hvor meget salg skal de opnå?
  • Hvor mange kontrakter skal de indgå?
  • Hvor mange kunde/klient-samtaler skal medarbejderen nå på en arbejdsdag eller uge?

Når aftalerne er på plads, bliver distancearbejdet ikke konfliktfyldt – og heller ikke en usikker økonomisk post. Den type aftaler kræver dog mere dialog end vi er vant til. Det er vigtigt, at den, der skal udføre jobbet er inddraget. Tiden skal regnes ud for hver opgave, og målene skal være realistiske, og skal i øvrigt kunne justeres, hvis erfaringerne viser behov for det. Vi skal også skabe klare aftaler om, hvornår der følges op på målene. Kontakt Partner HR for yderligere oplysninger om, hvordan jeg kan hjælpe med at skrue aftaler om distance- og hjemmearbejde sammen.