Et enkelt og brugervenligt IT-værktøj


Fra ledelsens perspektiv

Med app’en og pop-up´en får du et ledelsesværktøj som giver mulighed for at tage den nødvendige dialog på et faktuelt grundlag.

Den daglige registrering og efterfølgende refleksion for den enkelte medarbejder giver en direkte anvendelig viden og et ledelsesmæssigt overblik, der gør det muligt at målrette HR-indsatsen.

Det gælder for eksempel på områderne:billede4

  • Stress og travlhedshåndtering
  • Planlægning og tidsforbrug
  • Trivsel

Ved hjælp af pop-up´en bliver det muligt at skabe en kultur, der ud fra forståelsen af det realistiske tidsforbrug kan skabe fokus på realistiske mål, og således undgå både spildtid og overbelastning.

App og pop-up´en er udarbejdet og afprøvet i samarbejde med psykologer og eksperter med specialviden indenfor arbejdspsykologi og stress.

Brugeren kan efter ønske eller på bestemte tidspunkter rapportere værdi til app elleer pop-up, som enkelt og overskueligt stiller grundlæggende spørgsmål om travlhed, trivsel og/eller stress.

  • Svarene registreres som værdier på en skala fra 1-10 visualiseret med et tal i en ring eller en smiley.
  • Tallene kan sidenhen aflæses i en graf og benchmarkes.

Værktøjet er fleksibelt og tekster kan let og enkelt ændres.

Kontakt for nærmere oplysninger