FAQ


FAQ – Trivsel og flow – pop-up

 Q: Hvad får man ud af at benytte Trivsel & Flow?

A: I får let overblik over virksomhedens travlhed og Trivsel/stress. En af gevinsterne er, at det bliver synligt, hvor belastningerne er, og det gør det muligt at gribe ind i tide, så man undgår belastende sygemeldinger, dårligt arbejdsklima og medarbejdere, der trives dårligt.

Med et enkelt klik har I overblik over medarbejdernes travlhed, trivsel/stress. Grafer kan vises for afdelinger og grupper, og sammenlignes – alt med få klik.

Som medarbejder får man en kort tænkepause, hvor man helt automatisk stopper op og mærker efter, hvordan man har det. Det vil også sige, at man registrerer, om man har for travlt/føler sig presset/keder sig .. eller måske føler sig i et godt arbejdsmæssigt flow.

Ud over den umiddelbare daglige effekt, bliver ens travlhed – eller mangel på samme – registreret som en graf, så man får et klart overblik. På den måde kan man blive klog på, hvornår arbejdsdagen fungerer godt, og hvornår man skal være ekstra opmærksom på særlige belastninger.

Q: Virker det?

A: Ja, det gør det.

Det er afgjort vigtigt, at det er positivt, og at der måles på både travlhed og trivsel/Stress. Det giver mere bevidsthed om, at det at have travlt ikke nødvendigvis er lig med stress. Og at man godt kan trives med en vis grad af travlhed.

Overblik med graf giver en let måde at følge virksomhedens travlhed og temperatur for trivsel og stress, hvilket giver mulighed for at forebygge og tage dialogen om de realistiske vilkår, og belastninger.

En tilbagemelding fra en tidligere stressramt medarbejder, der har brugt pop-up´en, som hjælp til at genfinde rytmen: ”Det har givet et rigtig godt indblik i mit belastningsniveau. Pop-up´en minder mig om, hvordan jeg skal håndtere mit eget liv i forhold til de belastninger jeg bliver udsat for.”

Q: Er det ikke bare en ekstra ting at forholde sig til?

A: Sådan kan det måske føles de første dage. Det tager kun et halvt til et helt minut, og gevinsten ved det minut er stor. Ud over det overblik man får, når man har brugt pop-up´en et stykke tid, oplever de fleste det hurtigt som et dagligt gode at vænne sig til lige at tage temperaturen på ”hvordan man egentlig har det”.

I Finansforbundet oplevede de, at nogle af de mennesker, som i begyndelsen følte sig forstyrret af pop-up’ en, nu er blevet glade for den. Det har stor værdi, at man kan vælge at lade medarbejderen indstille pop-up’en til at komme frem, så de ikke bliver forstyrret på et tidspunkt, de ikke ønsker.

 

Q: Hvordan virker det?

A: Det er ganske enkelt – og hurtigt! Som medarbejder får du en pop-up en gang om dagen/ ugen alt efter den ønskede indstilling.

Pop-up’en vises på skærmen – det vil sige, at der kommer en tegning frem på din skærm, hvor du kan svare på 1: Hvor travlt du har lige nu, 2: Hvordan du trives lige nu? Du skal ikke skrive noget, bare regulere indstillingen, så den passer.

Det, at bruge et halvt til helt minut på at evaluere sin arbejdssituation og sin trivsel, har i sig selv en effekt. Det, at gøre det over en periode og at få svarene registreret og stillet overskueligt op, giver desuden et rigtigt godt værktøj til at se, hvor der eventuelt skal justeringer til, for at arbejdsglæde og – resultat bliver bedst muligt.

 

Q: Hvad kræver det af den enkelte?

A: Det kræver et halvt til et helt minut om dagen.

Q: Hvordan kan man måle resultatet?

A: Man kan måle resultatet på bl.a. sygefravær og sygemeldinger. Når stress-håndteringen på en arbejdsplads fungerer i praksis, sådan at man kan justere, når belastningerne bliver for store, og hen ad vejen lære at forebygge frem for at brandslukke, vil det afspejle sig helt konkret i sygefravær og sygemeldinger.

Q: Hvad kræver det af virksomheden?

A: Det kræver først og fremmest en parathed. Når man beslutter sig for at benytte pop-up´en betyder det, at man flytter nogle ressourcer fra at klare kriser, når de opstår til at registrere virkeligheden løbende og forebygge ud fra den. Det betyder, at man overgår til et proaktivt mind-set.

 

Q: Hvad kan man helt konkret måle?

A: Man kan løbende måle, hvor travlt den enkelte ansatte har, og hvordan han/hun har det. Når man kigger på de målinger (afbilledet i en graf) over f.eks. en måned, bliver det tydeligt, hvor der måske er for travlt, med risiko for fejl/ulykker/stress/sygemeldinger som resultat. Men også hvor der måske er ekstra ressourcer at hente, der kunne flyttes til andre områder/tidspunkter.

Samtidig er det meget let for ledelsen at registrere nøjagtig, hvad der sker lige nu. I administrationsmodulet får de en oversigt over brugerne, seneste indtastninger i pop-up’en og hvornår seneste test er gennemført.

Systemet er anonymt og data trækkes ud på virksomhedsniveau, afdelinger og grupper. Den enkelte medarbejder kan printe sin graf og medbringe den til en coaching- eller MUS/MU-samtale.

Q: Er der kun én model? – eller kan det tilpasses min virksomhed?

A: Trivsel & Flow er meget fleksibelt. Det kan tilpasses din virksomhed. F.eks. kan sproget tilpasses virksomhedens sprogbrug, så det opleves naturligt og relevant. Pop-up’en skabes med virksomhedens logo.

Desuden er det let at flytte medarbejdere og oprette nye i administrationsmodulet, ligesom det er enkelt at ændre grupper. Data følger altid den enkelte medarbejder.

Trivsel & Flow indeholder en omfattende analysedel med spørgeskema om trivsel og Stress. Øvrige spørgeskemaer kan også tilbydes.

Rapporter til HR, medarbejder og afdeling/gruppe kan udskrives ved et enkelt klik.

Trivsel & Flow kan benyttes udelukkende med pop-up’en eller integreret med spørgeskema, som man let benytter ved at klikke på en fane i pop-up’en.

Administrator kan let oprette ny periode for en undersøgelse og indstille for hvilken periode data fra pop’up en skal indeholdes i rapporterne (bruger, afdeling og HR-rapport).

Q: Kan det betale sig?

A: Ja, bedre arbejdsmiljø, færre sygedage og en mere ensartet opgaveløsning/produktion kan altid betale sig.

Q: Har I nogle erfaringer med det fra ”det virkelige liv”?

A: Ja, vi har en række erfaringer fra ”det virkelige liv” .

Flere store virksomheder anvender pop-up´en og er glade for det. Den generelle feedback er, at pop-up’en sætter fokus på trivsel/stress, men på en ny og konstruktiv måde. I stedet for at være en udefinerbar trussel, bliver stress – men også trivsel – målbar, og det bliver muligt at skelne mellem travlhed og stress.

Virksomhederne melder, at pop-up og stresstest virker forebyggende, at medarbejderne bliver bedre til at mærke efter og til at tage vare på sig selv, og at virksomheden på den baggrund kan udvikle sig til en bedre og mere effektiv arbejdsplads.

 

Q:  Kan man få assistance i indkøringsfasen?

A: Absolut. Vi leverer en række konsulentydelser tilpasset de udfordringer der måtte ligge at indføre systemet.

Vi har gode erfaringer med work-shops, hvor medarbejder introduceres til værktøjet og der gives tid til at udfylde den første test.

I work-shoppen er der mulighed for at få en generel feed-back på resultatet.

Og efter aftale kan der i forbindelse med test gennemføres psykolog eller coachingsamtaler. Virksomhedens sundhedsordning kan benyttes.

Vi har gode erfaringer med at forberede ledere i brug af værktøjet og i at gennemføre den svære samtale.

Værktøjets enkelthed gør, at alle grupper af ledere og medarbejdere let kan arbejde med værktøjet. Ledere kan let og aktivt benytte værktøjet til at sikre dialog om trivsel og det gode arbejdsmiljø.

For nærmere oplysninger kontakt os på 75757503