Hjemmearbejde


Arbejder dine medarbejdere hjemmefra kræver det god distancekommunikation, som foregår altid på dine modtageres betingelser. Hvis du vil have god distancekommunikation til medarbejderne som leder, så skal du altså kommunikere på medarbejdernes betingelser, når de arbejder hjemme eller er på farten. Du skal overveje, hvad de har brug for at vide for at udføre arbejdet effektivt. Begræns unødig kommunikation med eksempelvis for mange CC-mails. De tager tid og forvirrer distancearbejderen, som ikke lige kan spørge ud i lokalet, hvad chefen egentlig har gang i? Lav i stedet orienteringsmøder, når distancearbejder er på arbejdspladsen.

Derfor har hjemmearbejde fejlet førhen

For lederen er det en udfordring, når medarbejderne pludselig er uden for synsvidde. I hjemmearbejde er der ofte indbygget fleksibilitet. D.v.s at arbejdet – eller dele af det – ikke nødvendigvis skal udføres mellem 8 og 16. Det betyder igen, at den ansatte f.eks. kan hente børn midt på eftermiddagen, for i stedet at arbejde et par timer om aftenen.

Det kræver at kommunikationen er i orden, hvis man vil undgå:

  • Mistænkeliggørelse – hvor er min medarbejder?
  • Laver han/hun noget? Frustration – Stoler min chef ikke på mig?
  • Og et væld af andre uønskede scenarier.Manglende kontrol og uklare aftaler har været skyld i meget dårligt fungerende hjemme- og distancearbejde. Da stadig flere ønsker at anvende denne arbejdsform, er det ekstra vigtigt at udnytte fordelene – og undgå eller formindske ulemperne.Faktisk er danskerne det folk i EU, der arbejder mest hjemmefra. hver tredie lønmodtager har muligheder for at tage arbejdsopgaver med hjem. I arbejdskraftundersøgelse fra 2012 vises det, at over 40% arbejder hjemme mindst én dag om ugen.  Undersøgelse viser, at både både arbejdstager og arbejdsgiver ser det som en fordel, at opgaver kan løses hjemmefra.

Hjemmearbejde giver trivsel og produktiviteten stiger, hvis hjemmearbejdet bruges strategisk

Muligheden for at arbejde hjemmefra er med til at skabe større trivsel på hjemmefronten. 73 pct. mente – direkte spurgt – at det var med til at fremme familiens trivsel, og knap halvdelen brugte forbindelsen dagligt – oftest til korte arbejdsforløb eller til at læse mail.

  • Det er også værd at bemærke, at selv om det kun var hver 6., der havde en arbejdsgiverbetalt hjemmearbejdsplads, så var 30 pct. af kvinderne og 20 pct. af mændene helt sikre på, at de ville stille krav om hjemmearbejdsplads i forbindelse med et fremtidigt jobskifte.
  • Det mente i alt fald 73 pct. af de danskere med hjemmearbejdspladser, som Capacent Epinion i 2008 spurgte ud om, hvad det betød for dem at have en hjemmearbejdsplads.
  • Partner HR arbejder for at skabe tryghed hos både ledere og medarbejdere ved indførelse af distancearbejde. Jeg arbejder ud fra erfaringer med, at kontrol og klare aftaler giver bedre ledelse på distancen – og dermed tryghed hos medarbejderne, som så præcis ved, hvad der forventes, hvornår og hvordan.

Muligheden for at løse opgaver hjemmefra ser således ud til at være en væsentlig faktor i at skabe en hensigtsmæssig work-life-balance for den enkelte.