Med app’en og pop-up’en får du et dialogværktøj


Med App og pop-up´en får du et dialogværktøj som giver mulighed for at tage den nødvendige dialog på et faktuelt grundlag.

Med registrering og efterfølgende refleksion for den enkelte medarbejder giver en direkte anvendelig viden og et ledelsesmæssigt overblik, der gør det muligt at målrette HR-indsatsen.

Det gælder for eksempel på områderne:

  • Stress og travlhedshåndtering
  • Planlægning og tidsforbrug
  • Trivsel
  • KPI’er

Ved hjælp af app eller pop-up´en bliver det muligt at skabe en kultur, der ud fra forståelsen af det realistiske tidsforbrug kan skabe fokus på realistiske mål, og således undgå både spildtid og overbelastning.

Baseret på de sidste 20 års forskning

oversigt

Videnskaben har bestræbt sig på at kortlægge, hvornår mennesker trives og præsterer optimalt. Det teoretiske fundament lægger sig  op ad anerkendte teorier, som er blevet grundigt efterprøvet via internationale forskningsprojekter.

Central er psykologen Mihaly Csikszentmihalyi, kendt for sin forskning omkring begrebet ”flow”, og psykologen Martin Seligman, foregangsmand indenfor Positiv Psykologi.

Fælles for dem er, at de begge forsker i menneskelig trivsel og bedst mulig menneskelig funktionalitet, og at de begge har dannet skole med deres epokegørende indsigter og resultater.

Gennemsigtighed og tryghed

Vi har desuden lagt stor vægt på gennemsigtigheden og trygheden i hele processen. Det handler om troværdighed og dialog – ikke om overvågning. Værktøjet er udviklet med vægt på både faglighed og praktisk anvendelighed i dagligdagen.

Flow

– Arbejdet glider næsten af sig selv 

Arbejdet  glider næsten af sig selv. Man får en masse fra hånden. Man er opslugt af sit arbejde, som føles både meningsfuldt og interessant

Sådan ser arbejdsdagen ud for de færreste af os. Langt mere almindeligt er det, at være stødvist produktiv og inspireret. Ligesom dagene kan falde helt forskellige ud.Nogle dage er der alt for meget og vi føler os pressede og forhastede. Det hele kommer dumpende oven i hinanden, og vi har svært ved at følge med.

Andre dage går det trægt – enten glider arbejdet ikke rigtigt, eller opgaverne er forsinkede.

Begge dele – for lidt og for meget – kan skabe stress. Stress er ikke i sig selv negativt.

En kortvarig stresstilstand – for eksempel op til en deadline – kan være gavnlig. Det kan få os til at yde en ekstra indsats, og kan faktisk opleves positivt.

Denne mulighed for både selv-iagttagelse/indsigt, refleksion og dialog ligger indbygget i pop-up´en, og gør den til et stærkt og let anvendeligt værktøj i dagligdagen.